Kur’an’ın bize anlattıkları

Bir hadiste ‘Kim kendini tanırsa rabbini tanır’ buyuruluyor.  Allah Kur’an da bizi bize tanıtıyor. Nasıl mı?

Kur’an bize; ilk insan babamız Hz. Âdem’i anlatır, imtihanı anlatır, her durum ve şartta imtihanda olduğumuzu, Habil ve Kabil’i anlatır, ilk katli ilk mağduru. Ancak gönülden Allah için verilenlerin kabul olacağını anlatır.

Sonra bize Hz.Nuh’u anlatır ve kavminin ne kadar inat üzere olduğunu anlatır. Dolayısıyla bize örnekler verir sizin bulunduğunuz toplumda böyle inat bir toplum olabilir onlara bir, iki gittikten sonra canı cehenneme deyip gitmemenin bize yakışmayacağını,  950 yıl boyunca yaptığı tebliğden sonra beddua edebileceğimizi….  Yoksa iki gidişten hemen sonra değil.

Sonra Kur’an bize Lut’u anlatır. Bulunduğunuz toplumun fıtratın bozukluğundan hoşlanan bir toplum olabileceğini. Hz. Lut’un vermiş olduğu imtihandan dersler almamız gerektiğini hatırlatır bize.

Hz. İbrahim’i anlatır bize imtihanların en çetinlerinden ateşle imtihanı, zorluğu, meşakkati. Sonra oğlu İsmail’i adayışını... En sevdiği şeyi Allah yolunda kurban edişini….  Sevdiğin şeyi kurban edince Allah’a Halil olunacağını... En sevdiğini Kurban edince İbrahim’i olunacağını hatırlatır.

Bize Hz. Musa’yı anlatır 40 gün 50 güne çıktığında, kavmi bir buzağı yapıp ona tapınmaya başlandığını. Dolayısıyla hiçbir anımızın peygamberden ayrı olmaması gerektiğini anlatır bize, peygamberden ayrı kalanların düştüğü zelil durumu, peygambere uymayanların felah bulmayacağını hatırlatır. Onlardan bir inek kurban etmeleri emredilince, o ineği kurban edinceye kadar ellerinin ne kadar titrediğini anlatır. İmtihanın detaylara inildikçe ağırlaştığı hatırlatılır.

Yine Allah bazılarını inekle, bazılarını da sinekle imtihan edeceğini hatırlatır. (Bakara 26 )

Kur’an bize sadıklığı, sıdkı anlatır, ahde vefayı, Allah’a verdiğimiz sözü tutmayı anlatır. Sadakatlerine karşılık cennete girecek olan Kasva’yı, Kıtmir’i anlatır.

Kur’an bize Ashabı Kehf’i anlatır. Mağara yarenlerini... Ashabı kehf olanları anlatır.

Hz. Eyüb’ü, hastalıklarla, evlatlarla, malla imtihanı anlatır, sabrın ne kadar engin bir nimet olduğunu hatırlatır.

Efendimiz aleyhi salat-ü ve selamı, onun sabrını, sebatını, güzel ahlakını ve yürüyen bir Kur’an olduğunu bize anlatır.

Aslında bunlar bize, bizlerin durumlarını anlatıyor. Hani dedik ya bizi bize tanıtıyor. Daha önce geçen ümmetlerin tecrübelerinden ders almamızı aynı hataları tekrar etmememiz gerektiğini anlatıyor.

Akıl etmiyor musunuz?  Bunlar daha önce yaşandı. Durumları şöyle oldu. İmtihanı kazananlar yukarıdan cennete, azabı hak edenler aşağıdan cehenneme yuvarlandılar. Allah (c.c), sizler hangi yolun yolcusu olduğunuza dikkat edin. Cennete talip olun deme adına bizlere bunları anlatıyor.

Rabbim bizleri Kur’an da anlatılanlardan hakkı ile ibret alanlardan ve onun göstermiş olduğu doğrultuda bir yaşam sürenlerden eylesin. Âmin.

Selam ve Dua ile…

foto
Yazar: Yakup Kaya
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal