Dicle Üniversitesinde İmam Şâfiî Araştırmaları Merkezi kuruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre Diyarbakır Dicle Üniversitesinde İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.
Dicle Üniversitesinde İmam Şâfiî Araştırmaları Merkezi kuruldu


Resmî Gazete'de bugün yayımlanan yönetmeliğe göre; İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı; ilim, fikir, ahlâk, tarih, kültür, edebiyat ve benzeri alanlarda Şâfiî mezhebi kurucusu İmam Şâfiî ve Şâfiî mezhebi eksenli ortaya konulan birikime dair bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası ilmî toplantılar düzenlemek ve yayınlar gerçekleştirmektir.

İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin faaliyet alanlarında açıklandığı yönetmelikte şu ifadeler yer aldı:

Merkezin faaliyet alanları şunlardır; bünyesindeki kütüphaneyi araştırmacıların istifadesine açık tutmak, merkezin amacı doğrultusunda her türlü yayın yapmak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde kısa süreli eğitim, seminer, konferans, çalıştay, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek, araştırma grupları oluşturarak ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal projeler yapmak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler yürütmek ve merkezin amacı doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

Yönetmelikte, İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü'nün ise Üniversite İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirileceği belirtildi.

Kategori: Eğitim
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-