24 Ocak 2018 Çarşamba

Yazılı medyada erkek istihdamı daha yüksek

Gazete ve dergilerde çalışan personelin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, 2014 yılında yayın bölümünde çalışanların yüzde 65,9’unun erkek, yüzde 34,1’inin kadın olduğu görüldü.

Gazete ve dergilerde çalışan personelin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, 2014 yılında yayın bölümünde çalışanların yüzde 65,9’unun erkek, yüzde 34,1’inin kadın, basım ve dağıtım bölümünde çalışanların ise yüzde 93,6’sının erkek, yüzde 6,4’ünün kadın olduğu görüldü.

Kadın öğretmen sayısı ortaöğretim hariç bütün eğitim seviyelerinde erkeklerden yüksek

Eğitim seviyesi ve cinsiyete göre öğretmen sayıları incelendiğinde 2014-2015 öğretim yılında okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul seviyelerindeki kadın öğretmen sayısı erkek öğretmenlere göre fazla iken ortaöğretim seviyesindeki erkek öğretmen sayısının kadın öğretmenlerden fazla olduğu görüldü.

Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin yüzde 94’ü kadın, yüzde 6’sı erkek iken; ortaöğretim öğretmenlerinin yüzde 46,4’ünün kadın, yüzde 53,6’sının erkek olduğu görüldü.

Kadın öğretim üyesi sayısı erkeklerden az

Yükseköğretimde görevli öğretim üyeleri cinsiyete göre incelendiğinde 2014-2015 öğretim yılında yüzde 56,9’unun erkek, yüzde 43,1’inin kadın olduğu görüldü.

Akademik unvanlara göre öğretim üyeleri incelendiğinde ise okutmanlık dışındaki tüm unvanlarda erkek sayısının daha fazla olduğu gözlendi. (İLKHA)

İsim * E-posta
Başlık
Yorum *
Kodu Giriniz * 1446 >>